— Godt bymiljø

I vårt arbeid med utvikling av sentrumseiendom er målet å bidra til et godt og attraktivt bymiljø i Stavanger, både på kort og lang sikt.

Rehabilitering og transformasjon

Størsteparten av eiendommene vi forvalter er eksisterende bygningsmasse i en konsentrert og historisk del av sentrum. Rehabilitering er viktig og verdifullt av flere årsaker og da særlig:

  1. Å oppgradere bygninger fremfor å rive, bidrar til å redusere utslipp fra byggesektoren. Gjenbruk av eksisterende bygninger er virkningsfullt blant annet for å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk.
  2. Gjennom å ivareta bygninger, kulturmiljø og mangfold bidrar vi til å skape byrom med særpreg, noe som igjen er positivt for innbyggeres tilhørighet og livskvalitet.

Lokale aktører og samarbeid

I tillegg til å være en ressurs for våre leietakere, er bygningene vi forvalter viktige for bybildet som helhet. Derfor samarbeider vi tett med byantikvar og øvrige tilsynsmyndigheter i prosesser der vi rehabiliterer bygninger med kulturhistorisk verdi. Rehabiliteringsarbeidet utføres i samarbeid med lokale håndverkere.

Energieffektivisering og gjenbruk

Energitiltak i eksisterende bygningsmasse er ansett som viktige bidrag for å redusere vårt totale energiforbruk. I arbeid med oppgradering og leietakertilpasninger gjenbruker vi så mye som mulig og reparerer det som kan bevares. Behovsstyrt ventilasjon og belysning ivaretas gjennom SD-anlegg, i tillegg til at vi oppgraderer eldre lyskilder med led-lys og følger med på vannforbruk. Drift og søppelhåndtering følges opp ukentlig av vaktmester. Vi har også en pool med møbler som distribueres mellom leietakere ved behov.

En god miks

Som eiendomsutvikler med hjerte for Stavanger sentrum, mener vi at en attraktiv bykjerne er viktig for bærekraftig byutvikling. Med flere arbeidsplasser i sentrum, korte avstander mellom tilbud, aktivering av eksisterende bygg (inkludert etasjene over bakkeplan) og riktig miks av handel, servering, servicetilbud og møteplasser – fortsetter vi vårt arbeid for at Stavanger skal være en by til glede for oss som bor her i dag – og for fremtidens innbyggere.