Beliggenhet

Skagen 7 ligger i innfallsåren til Stavanger sentrum. Går man fra torget inn i gågatenettet passerer man Skagen 7, som ligger meget synlig fra torget.

Skagen ligger lunt bak de gamle sjøhusene som vender mot Vågen. Adressen er nærme torget og Domkirken i Stavanger med parkering og offentlig transport få minutter unna.

En av de eldste og mest sentrale gatene i Stavanger er Skagen.  Nummer 7 er i dag utleid til Scandinavian Explorer, som stenger ned i fra september 2020 for en full restaurering av fasaden og innvendig oppbygging.

Scandinavian Explorer får da en fullverdig konseptbutikk.

Adresse

Skagen 7

Areal

370 kvm

Leietaker

Scandinavian Explorer