Beliggenhet

Søregata 30 ligger midt i en av byens flotte handlegater. Bygget deler 1 etasje med Østervåg 6, hvor Stavanger sentrum har kontor og åpne dører for publikum, i sammen med kundebord for Flamingo cafe.

Flamingo cafe driver kafe i to etasjer i Søregata 30, og har utleie av kontor i de to øverste etasjene.

Søregata går fra Arnageren til Østervåg.

Søregata 30  ble bygget i 1905 og er et flott murhus som ble totalrenovert i 2016, og igjen oppgradert i forbindelse med åpningen av Flamingo cafe i 2020.

Søregata hadde på 1800 tallet svært mange spise- og skjenkesteder, og er omtalt i mange bysanger, der «Anna Malena på kallosjene sprang, ner jønå Søragadå itte an Johan..» som er den mest kjente, og danner grunnlag for det årlige Anna Malena-løpet i Stavanger sentrum.

På 1700 og 1800 tallet var det i stor grad håndverkere, arbeidsfolk og sjøfolk som bodde her, mens det i dag er butikker av ulikt slag som dominerer gatebildet, og er blitt en av de mest populære gågatene i byen.

Adresse

Søregata 30

Areal

232 kvm

Leietaker

Flamingo cafe